Frameset - sat

Predicate: sat

Roleset id: sat.01 - Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek

Roles:

Arg-0: satan kişi (NOM)
Arg-1: satılan şey (ACC)
Arg-2: kime/nereye sattığı (DAT)

Example:

  Bir kadın oğluna meyve bahçesi sattı.

  Arg0: Bir kadın
  Arg1: oğluna
  Arg2: meyve bahçesi