Frameset - sark

Predicate: sark

Roleset id: sark.01 - Aşağı/ileri uza(n)mak

Roles:

Arg-1: sarkan (NOM)
Arg-2: nereye sarktığı (DAT)

Example:

  Küpeleri sarkıyor.

  Arg1: Küpeleri