Frameset - sar

Predicate: sar

Roleset id: sar.01 - Çevresini çevirmek

Roles:

Arg-0: saran (NOM)
Arg-1: nereyi sardığı (ACC)

Example:

  Kültür düşüklüğündeki çöküş, yaygın bir hastalık gibi sarar toplumu.

  Arg0: Kültür düşüklüğündeki çöküş
  Argm-mnr: yaygın bir hastalık gibi
  Arg1: toplumu

Example:

  Bir gaflet perdesiydi gözlerimizi saran

  Arg0: Bir gaflet perdesiydi
  Arg1: gözlerimizi

Example:

  Sardığı sigarayı tabakasına yerleştiriyor.

  Arg1: sigarayı

Roleset id: sar.02 - Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplamak

Roles:

Arg-0: kaplayan (NOM)
Arg-1: kaplanan (ACC)
Arg-2: kaplandığı yer (DAT)

Example:

  Kitabı kâğıda sarmak

  Arg1: Kitabı
  Arg2: kâğıda