Frameset - sarın

Predicate: sarın

Roleset id: sarın.01 - Kendi üstüne sarmak

Roles:

Arg-0: sarınan (NOM)
Arg-1: neye sarındığı (DAT)

Example:

  Çıkınca yıkandı, kurulandı, havluya sarınıp odasına döndü.

  Argm-tmp: Çıkınca
  Arg1: havluya