Frameset - sarıl

Predicate: sarıl

Roleset id: sarıl.01 - Kucaklamak

Roles:

Arg-0: sarılan (NOM)
Arg-1: kime/neye sarıldığı (DAT)

Example:

  Oğluna sarıldı.

  Arg1: Oğluna