Frameset - sapta

Predicate: sapta

Roleset id: sapta.01 - Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek

Roles:

Arg-0: tespit eden (NOM)
Arg-1: tespit edilen (ACC)

Example:

  Erotik değil ama toplumu pornografiye sürükleyen koşulları saptıyor.

  Arg1: Erotik değil ama toplumu pornografiye sürükleyen koşulları