Frameset - san

Predicate: san

Roleset id: san.01 - Zannetmek

Roles:

Arg-0: zanneden kişi (sanan) (NOM)
Arg-1: zannedilen şey (sanılan) (NOM_ACC)
Arg-2: ne sanıldığı (NOM)

Example:

  Sen beni aptal sandın herhalde.

  Arg0: Sen
  Arg1: beni
  Arg2: aptal
  Argm-adv: herhalde