Frameset - salla

Predicate: salla

Roleset id: salla.01 - Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirmek

Roles:

Arg-0: sallayan (NOM)
Arg-1: sallanan (ACC)

Example:

  Sen yine anahtarını çıkar, salla, eğlendir.

  Arg0: Sen
  Argm-tmp: yine

Roleset id: salla.02 - Uydurmak, kafadan atmak

Roles:

Arg-0: sallayan (NOM)
Arg-1: sallanan (ACC)

Example:

  Cevabını salladım.

  Arg1: Cevabını

Roleset id: salla.03 - Ertelemek

Roles:

Arg-0: erteleyen (NOM)
Arg-1: ertelenen (ACC)
Arg-2: ertelenme süresi (NOM)

Example:

  Ev sahibinin gözünü boyarım, kalan borcu bir müddet daha sallarım diyordu

  Arg1: kalan borcu
  Arg2: bir müddet daha