Frameset - saldır

Predicate: saldır

Roleset id: saldır.01 - Hücum etmek

Roles:

Arg-0: saldıran (NOM)
Arg-1: kime / neye saldırdığı (DAT)