Frameset - sakla

Predicate: sakla

Roleset id: sakla.01 - Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yerde tutmak

Roles:

Arg-0: saklayıcı (NOM)
Arg-1: saklanan şey (ACC)
Arg-3: nereye/nerede saklandığı (LOC)

Example:

  Paralarını kasada saklıyor.

  Arg1: Paralarını
  Arg3: kasada

Roleset id: sakla.02 - Gizli tutmak, duyurmamak

Roles:

Arg-0: saklayıcı (NOM)
Arg-1: saklanan şey (ACC)
Arg-2: nereden / kimden saklandığı (ABL)

Example:

  Batı, o büyük kaynaktan sık sık faydalanır ama iktibaslarını titizce saklar.

  Arg0: Batı
  Argm-dis: ama
  Arg1: iktibaslarını
  Argm-mnr: titizce

Roleset id: sakla.03 - Birine vermek için ayırmak

Roles:

Arg-0: saklayıcı (NOM)
Arg-1: saklanan (ACC)
Arg-2: kimin için saklandığı (DAT)

Example:

  Annem, ailemize ait nişan yüzüklerini bana saklamış.

  Arg0: Annem
  Arg1: ailemize ait nişan yüzüklerini
  Arg2: bana

Roleset id: sakla.04 - Görünmemesi için gizli bir yere götürmek, koymak

Roles:

Arg-0: saklayan (NOM)
Arg-1: saklanan (ACC)
Arg-2: götürüldüğü/konulduğu yer (DAT)

Example:

  Köy yolunun kıyısında bir yere sakladı.

  Arg2: Köy yolunun kıyısında bir yere