Frameset - sabırsızlan

Predicate: sabırsızlan

Roleset id: sabırsızlan.01 - Sabırlı davranmamak, sabır göstermemek

Roles:

Arg-0: sabırsızlanan (NOM)
Arg-1: ne için sabırsızlandığı (NOM)

Example:

  Devlet erkânı, rahipler, kumandanlar, yağcılar, mabeyinciler merdivenlere dizilmiş, halk aşağıda Tanrı'nın kızını görmek için sabırsızlanıyor

  Arg0: halk
  Arg1: aşağıda Tanrı'nın kızını görmek için