Frameset - sağla

Predicate: sağla

Roleset id: sağla.01 - Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek

Roles:

Arg-0: sağlayan (NOM)
Arg-1: sağlanan şey (NOM_ACC)
Arg-2: kime/neye sağladı (DAT)

Example:

  Bu işbirliği, Taliban'a meydan okunabilen toprakların artmasını sağladı.

  Arg0: Bu işbirliği
  Arg1: Taliban'a meydan okunabilen toprakların artmasını

Predicate: uyum_sağla

Roleset id: sağla.02 - Çevreye uymak

Roles:

Arg-0: uyan (NOM)
Arg-1: neye uyum sağladığı (DAT)

Example:

  Almanya'ya uyum sağladılar.

  Arg1: Almanya'ya