Frameset - saçmala

Predicate: saçmala

Roleset id: saçmala.01 - Anlamsız, gereksiz, tutarsız, saçma sapan sözler söylemek

Roles:

Arg-0: saçmalayan (NOM)

Example:

  Konuşması büsbütün dağıldı, tutarsızlaştı. Artık saçmalıyor.

  Argm-adv: Artık