Frameset - sızla

Predicate: sızla

Roleset id: sızla.01 - Hafifçe ağrımak

Roles:

Arg-1: sızlayan (NOM)

Example:

  Kafa kemiklerine varıncaya kadar her yanı sızlıyordu.

  Arg1: Kafa kemiklerine varıncaya kadar her yanı