Frameset - sıyrıl

Predicate: sıyrıl

Roleset id: sıyrıl.01 - Bir yerden veya bir durumdan çıkmak, kurtulmak

Roles:

Arg-0: sıyrılan (NOM)
Arg-1: neyden sıyrıldığı (ABL)

Example:

  Bu donukluktan ilk sıyrılan Cemal oldu.

  Arg1: Bu donukluktan
  Argm-tmp: ilk
  Arg0: Cemal