Frameset - sırala

Predicate: sırala

Roleset id: sırala.01 - Birbiri ardı sıra veya yan yana koyarak sıra durumuna getirmek

Roles:

Arg-0: sıralayan (NOM)
Arg-1: sıralanan (NOM_ACC)

Example:

  Rakıları sıraladık.

  Arg1: Rakıları