Frameset - sına

Predicate: sına

Roleset id: sına.01 - Test etmek

Roles:

Arg-0: test eden (NOM)
Arg-1: test edilen (ACC)
Arg-2: ne ile/nasıl test edildiği (WITH)

Example:

  Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın

  Arg0: Allah
  Arg1: kimseyi
  Arg2: evlat acısıyla