Frameset - sınırla

Predicate: sınırla

Roleset id: sınırla.01 - Sınırını çizmek, sınırını belirtmek veya belirlemek

Roles:

Arg-0: sınırlayan (NOM)
Arg-1: sınırlanan (ACC)

Example:

  Testi bu konularla sınırladık.

  Arg1: Testi
  Argm-mnr: bu konularla