Frameset - sığ

Predicate: sığ

Roleset id: sığ.01 - Bir kaba, bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden geçebilmek

Roles:

Arg-1: sığan şey (NOM)
Arg-2: nereye sığdığı (DAT)

Example:

  Bir tavla zarı kadar küçücük eve / Bir kadın iki çocuk nasıl sığar?

  Arg2: Bir tavla zarı kadar küçücük eve
  Arg1: Bir kadın iki çocuk
  Argm-mnr: nasıl