Frameset - sığın

Predicate: sığın

Roleset id: sığın.01 - Tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek

Roles:

Arg-0: sığınan (NOM)
Arg-1: nereye sığındığı (DAT)

Example:

  Artık arkasına sığınacak bir camekânım da yok

  Arg1: arkasına