Frameset - sıçra

Predicate: sıçra

Roleset id: sıçra.01 - Hızla yukarıya veya ileriye atılmak

Roles:

Arg-0: sıçrayan (NOM)
Arg-1: nereye sıçradığı (DAT)

Example:

  Çocuk taştan taşa sıçrayarak gitti.

  Arg0: Çocuk
  Arg1: taştan taşa

Roleset id: sıçra.02 - Bir yerden başka bir yere geçmek, yayılmak (hastalık gibi)

Roles:

Arg-1: sıçrayan şey (NOM)
Arg-2: yayıldığı yer (DAT)

Example:

  Hatta az önce Birgi'ye de sıçramıştı satışlar.

  Argm-adv: Hatta
  Argm-tmp: az önce
  Arg2: Birgi'ye de
  Arg1: satışlar

Roleset id: sıçra.03 - Ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak

Roles:

Arg-0: sıçrayan (NOM)
Arg-1: nereden sıçradığı (ABL)
Arg-2: sıçrama sebebi (ABL)

Example:

  Kızcağız korkudan yerinden sıçradı.

  Arg0: Kızcağız
  Arg2: korkudan
  Arg1: yerinden

Roleset id: sıçra.04 - Yerinden koparak hızla, parçalar durumunda savrulmak

Roles:

Arg-1: savrulan şey (çamur, kan) (NOM)
Arg-2: nereye savrulduğu (DAT)

Example:

  Tarlalardan kalkan çamur parçaları etrafa, bazen de üstüme sıçrıyordu.

  Arg1: Tarlalardan kalkan çamur parçaları
  Arg2: etrafa, bazen de üstüme