Frameset - süz

Predicate: süz

Roleset id: süz.01 - Bir sıvıyı bez veya delikli bir kaptan geçirmek

Roles:

Arg-0: süzen kişi (NOM)
Arg-1: süzülen (ACC)

Example:

  Zeytinyağını süzdük.

  Arg1: Zeytinyağını

Roleset id: süz.02 - Gözle inceleyerek dikkatle bakmak

Roles:

Arg-0: inceleyen (NOM)
Arg-1: incelenen (ACC)

Example:

  Baştan aşağı süzdü beni.

  Argm-ext: Baştan aşağı
  Arg1: beni