Frameset - süzül

Predicate: süzül

Roleset id: süzül.01 - Akmak

Roles:

Arg-1: süzülen (NOM)
Arg-2: nereden süzüldüğü (ABL)

Example:

  Gözlerimden yaşlar süzüldü

  Arg2: Gözlerimden
  Arg1: yaşlar

Roleset id: süzül.02 - Havada ilerlemek

Roles:

Arg-1: süzülen (NOM)
Arg-2: nerede süzüldüğü (LOC)

Example:

  Kuş, gene havada süzülüp daireler çiziyor.

  Arg1: Kuş
  Argm-tmp: gene
  Arg2: havada