Frameset - sürt

Predicate: sürt

Roleset id: sürt.01 - Bir şeyi bastırarak diğer bir şeyin üzerinden geçirmek

Roles:

Arg-0: sürten (NOM)
Arg-1: sürtülen şey (ACC)
Arg-2: nereye sürtüldüğü (DAT)

Example:

  Cemal ellerini hızlı hızlı birbirine sürttü.

  Arg0: Cemal
  Arg1: ellerini
  Argm-mnr: hızlı hızlı
  Arg2: birbirine