Frameset - sür

Predicate: sür

Roleset id: sür.01 - Sevk etmek

Roles:

Arg-0: süren (NOM)
Arg-1: sürülen (ACC)
Arg-2: nereye sürüldüğü (DAT)

Example:

  Doğuya sürülmek

  Arg2: Doğuya

Roleset id: sür.02 - Devam etmek

Roles:

Arg-1: süren (NOM)
Arg-2: ne zamana kadar sürdüğü (NOM)

Example:

  Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

  Arg1: Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri
  Arg2: yeni Meclisin seçilmesine kadar

Roleset id: sür.03 - Dokundurmak, değdirmek

Roles:

Arg-0: dokunduran (NOM)
Arg-1: dokundurulan (ACC)
Arg-2: dokundurulduğu yer/şey (DAT)

Example:

  Yüzümü saçlarına sürmek için başımı eğdim.

  Arg1: Yüzümü
  Arg2: saçlarına

Roleset id: sür.04 - Zaman almak

Roles:

Arg-1: zaman alan şey (NOM)
Arg-2: ne kadar zaman aldığı (NOM)

Example:

  Her odanın ziyareti bir saat sürmüştü.

  Arg1: Her odanın ziyareti
  Arg2: bir saat

Roleset id: sür.05 - Düşünce, tasarı önermek

Roles:

Arg-0: öneren (NOM)
Arg-1: önerilen (ACC)
Arg-2: öne, ileri vb... (nereye sürdüğü) (DAT)

Example:

  Türkiye'nin yeni pürüzlerle karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

  Arg1: Türkiye'nin yeni pürüzlerle karşı karşıya kaldığını
  Arg2: öne

Roleset id: sür.06 - bir araç kullanmak

Roles:

Arg-0: sürücü (NOM)
Arg-1: sürülen taşıt (NOM_ACC)

Example:

  Araba sürmeyi sonunda öğrendim.

  Arg1: Araba