Frameset - söyle

Predicate: söyle

Roleset id: söyle.01 - Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak

Roles:

Arg-0: anlatan (NOM)
Arg-1: anlatılan konu (NOM_ACC)
Arg-2: kime anlatıldığı (DAT)

Example:

  Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim.

  Argm-gol: Bu konak için (de)
  Argm-tmp: yine
  Argm-tmp: senelerden beri
  Arg1: aynı şeyi