Frameset - rahatla

Predicate: rahatla

Roleset id: rahatla.01 - tedirginlik veren bir durum ortadan kalkmak veya azalmak

Roles:

Arg-0: rahatlayan (NOM)

Example:

  O çirkin, kaba kunduralarla sıcak günde serin denize dalmışım gibi rahatladım.

  Argm-inst: O çirkin, kaba kunduralarla
  Argm-mnr: sıcak günde serin denize dalmışım gibi