Frameset - planla

Predicate: planla

Roleset id: planla.01 - Yapılacak bir işi belli plana göre düzenlemek

Roles:

Arg-0: planlayan (NOM)
Arg-1: planlanan (ACC)

Example:

  Düğünümüzü tüm detaylarıyla planladık.

  Arg1: Düğünümüzü
  Argm-mnr: tüm detaylarıyla