Frameset - piş

Predicate: piş

Roleset id: piş.01 - Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek

Roles:

Arg-1: pişen (NOM)

Example:

  Börek geç pişer.

  Arg1: Börek
  Argm-mnr: geç