Frameset - patla

Predicate: patla

Roleset id: patla.01 - İnfilak etmek

Roles:

Arg-1: patlayan şey (NOM)

Example:

  Dinamit patladı.

  Arg1: Dinamit

Example:

  Gözlerim gene ayakkabılarıma kaydı, yanları patlamıştı.

  Arg1: yanları

Roleset id: patla.02 - Çok sıkılmak, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etmek

Roles:

Arg-1: patlayan (NOM)
Arg-2: patlama sebebi (ABL)

Example:

  Sanıyorum ki istimi fazla gelmiş kazanlar gibi hırslarından patlayacaklar.

  Argm-adv: Sanıyorum ki
  Argm-mnr: istimi fazla gelmiş kazanlar gibi
  Arg2: hırslarından