Frameset - parla

Predicate: parla

Roleset id: parla.01 - Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak

Roles:

Arg-1: parlayan şey (NOM)

Example:

  Gözleri ışıl ışıl parlıyordu.

  Arg1: Gözleri
  Argm-mnr: ışıl ışıl