Frameset - oyna

Predicate: oyna

Roleset id: oyna.01 - Eğlenme, oyalanma

Roles:

Arg-0: oynayan (NOM)
Arg-1: oynanan (NOM)
Arg-3: kim ile oynandığı (WITH)

Example:

  Benimki senin küçük oğlanla saklambaç oynuyor.

  Arg0: Benimki
  Arg3: senin küçük oğlanla
  Arg1: saklambaç

Roleset id: oyna.02 - Rol yapma

Roles:

Arg-0: oynayan (NOM)
Arg-1: kim ile oynadığı (WITH)
Arg-2: nerede oynadığı (film/tiyatro) (LOC)
Arg-3: hangi rolü oynadığı (NOM)

Example:

  Genco Erkal kiminle oynuyor bu sahnede ?

  Arg0: Genco Erkal
  Arg1: kiminle
  Arg2: bu sahnede