Frameset - oy

Predicate: oy

Roleset id: oy.01 - Keskin, sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmak

Roles:

Arg-0: oyan (NOM)
Arg-1: oyulan (ACC)

Example:

  Gözlerini oyarım senin !

  Arg1: Gözlerini