Frameset - otur

Predicate: otur

Roleset id: otur.01 - Bir yere yerleşmek (sandalye, koltuk vb...)

Roles:

Arg-1: oturan (NOM)
Arg-2: nereye oturduğu (DAT)

Example:

  Şöyle geç, koltuğa otur.

  Arg2: koltuğa

Roleset id: otur.02 - Bir yerde sürekli olarak kalmak

Roles:

Arg-1: oturan (NOM)
Arg-2: nerede oturduğu (LOC)

Example:

  Bostancı, Kadıköy'de oturuyordu.

  Arg2: Bostancı, Kadıköy'de