Frameset - onar

Predicate: onar

Roleset id: onar.01 - Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak

Roles:

Arg-0: onaran (NOM)
Arg-1: onardığı şey (ACC)

Example:

  Bozuk bir saati onardı

  Arg1: Bozuk bir saati