Frameset - oluş

Predicate: oluş

Roleset id: oluş.01 - Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak

Roles:

Arg-1: oluşan şey (NOM)

Example:

  Gün batımına yakın İskenderun körfezini sis basıyor, sisten dağlar oluşuyor.

  Arg1: sisten dağlar