Frameset - ol

Predicate: ol

Roleset id: ol.01 - Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak

Roles:

Arg-1: meydana gelen olay (NOM)

Example:

  Deprem oldu!

  Arg1: Deprem

Roleset id: ol.02 - Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak

Roles:

Arg-0: olan şey/kişi (NOM)
Arg-1: ne/kim olduğu (NOM)

Example:

  hazır olmak, aşık olmak, emekli olmak...

  Arg1: hazır
  Arg1: emekli
  Arg1: aşık

Roleset id: ol.03 - Bir özellik, nitelik sahibi olmak

Roles:

Arg-0: nitelik sahibi olan (NOM)
Arg-1: sahip olduğu nitelik (NOM)

Example:

  Eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir.

  Arg1: Eczacı

Roleset id: ol.04 - Bir şeye sahip olmak

Roles:

Arg-0: elde eden (NOM)
Arg-1: elde edilen (NOM_ACC)

Example:

  Mal sahibi olmak, yüksey tansiyonu olmak vb...

  Arg1: Mal sahibi
  Arg1: yüksey tansiyonu

Roleset id: ol.05 - Uygun düşmek

Roles:

Arg-1: uygun düşen (NOM)

Example:

  Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur

  Arg1: Böyle iş

Roleset id: ol.06 - Hazır duruma gelmek

Roles:

Arg-1: olgunlaşan (NOM)

Example:

  Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı

  Arg1: Ekinler
  Arg1: Üzümler
  Argm-adv: daha

Roleset id: ol.07 - Bulunmak

Roles:

Arg-0: bulunan (NOM)
Arg-2: bulunduğu yer (LOC)
Arg-3: kiminle / neyle olduğu (WITH)

Example:

  Kız da hemen olduğu yere oturdu.

  Arg0: Kız da
  Arg2: yere
  Argm-tmp: hemen

Roleset id: ol.08 - Geçmek, tamamlanmak

Roles:

Arg-1: zaman (NOM)

Example:

  İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak

  Arg1: İki yıl
  Argm-adv: Nerede ise
  Arg1: üç yıl

Roleset id: ol.09 - Mensup olmak

Roles:

Arg-0: mensup (NOM)
Arg-1: grup (NOM)

Roleset id: ol.10 - Yaklaşmak, gelip çatmak

Roles:

Arg-1: yaklaşan (NOM)

Example:

  Sabah oldu.

  Arg1: Sabah

Roleset id: ol.11 - Uymak

Roles:

Arg-1: uyan (NOM)
Arg-2: nereye uyduğu (DAT)

Example:

  Bu şapka başıma oluyor.

  Arg1: Bu şapka
  Arg2: başıma

Roleset id: ol.12 - Yitirmek

Roles:

Arg-0: yitiren (NOM)
Arg-1: yitirilen (ABL)
Arg-2: yitirme sebebi (NOM)

Example:

  Tembelliği yüzünden işinden oldu.

  Argm-cau: Tembelliği yüzünden
  Arg2: işinden

Roleset id: ol.13 - Sıfat-fiil eki almış kelimelerden sonra yardımcı fiil

Roles:

Arg-0: nitelenen (NOM)
Arg-1: sıfat-fiil (NOM)

Example:

  Tek bildiğim bunların yapılmış olduğudur.

  Arg0: Tek bildiğim
  Arg1: bunların yapılmış

Roleset id: ol.14 - Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında (copula)

Roles:

Arg-0: olan (NOM)
Arg-1: olunan (NOM)

Example:

  O kadın benim annem oluyor.

  Arg0: O kadın
  Arg1: benim annem

Predicate: yük_ol

Roleset id: ol.15 - Yük olmak

Roles:

Arg-1: yük olan (NOM)
Arg-2: kime yük olduğu (DAT)

Example:

  Sana çok yük olduk.

  Arg2: Sana
  Argm-ext: çok

Predicate: yardımcı_ol

Roleset id: ol.16 - Yardımcı olmak

Roles:

Arg-0: yardım eden (NOM)
Arg-1: yardım edilen iş / konu (DAT)
Arg-2: (arg1'den ayrıysa) yardım edilen kişi (DAT)

Example:

  Siz zaten yeterince yardımcı oldunuz.

  Arg0: Siz
  Argm-adv: zaten
  Argm-ext: yeterince

Predicate: neden_ol

Roleset id: ol.17 - Sebep olmak, Neden olmak

Roles:

Arg-0: neden olan kuvvet (NOM)
Arg-1: ortaya çıkacak aksiyon (DAT)

Example:

  Tüm bunlar hüzünlenmesine neden olmuştu.

  Arg0: Tüm bunlar
  Arg1: hüzünlenmesine

Predicate: musallat_ol

Roleset id: ol.18 - Birini sürekli rahatsız etmek

Roles:

Arg-0: musallat olan (NOM)
Arg-1: musallat olunan (DAT)

Example:

  Doğan şimdi de Turkcell'in başına musallat oldu.

  Arg0: Doğan
  Argm-tmp: şimdi de
  Arg1: Turkcell'in başına

Predicate: ortak_ol

Roleset id: ol.19 - Bir şeyi paylaşmak

Roles:

Arg-0: ortak olan (NOM)
Arg-2: neye ortak olunduğu (DAT)
Arg-1: kim ile/ne ile ortak olunduğu (WITH)

Example:

  Örgütçüler, bilerek ya da bilmeyerek birçok suça ortak oldu.

  Arg0: Örgütçüler
  Argm-mnr: bilerek ya da bilmeyerek
  Arg1: birçok suça

Predicate: teslim_ol

Roleset id: ol.20 - Mücadeleden vazgeçmek

Roles:

Arg-0: teslim olan (NOM)
Arg-1: neye teslim olduğu (DAT)

Example:

  Bölge yine şiddete teslim oldu.

  Arg0: Bölge
  Argm-tmp: yine
  Arg1: şiddete

Predicate: gerek_ol

Roleset id: ol.21 - gereksinim duymak

Roles:

Arg-0: gereksinim duyan (NOM)
Arg-1: neye gereksinim duyduğu (DAT)

Example:

  Bu şovlara hiç gerek olmamalı.

  Arg1: Bu şovlara
  Argm-neg: hiç

Predicate: emin_ol

Roleset id: ol.22 - inanmak, güvenmek

Roles:

Arg-0: emin olan (NOM)
Arg-1: emin olduğu şey (ABL)

Predicate: razı_ol

Roleset id: ol.23 - Yetinmek

Roles:

Arg-0: razı olan (NOM)
Arg-1: neye razı olduğu (DAT)

Predicate: mezun_ol

Roleset id: ol.24 - Eğitimi başarıyla bitirmek

Roles:

Arg-0: mezun olan (NOM)
Arg-2: mezun olduğu eğitim/okul (ABL)

Predicate: sahip_ol

Roleset id: ol.25 - Elinde bulundurmak

Roles:

Arg-0: sahip olan (NOM)
Arg-1: neye sahip olduğu (DAT)

Predicate: ait_ol

Roleset id: ol.26 - Birinin olmak

Roles:

Arg-1: ait olan (NOM)
Arg-2: nereye ait olduğu (DAT)