Frameset - oku

Predicate: oku

Roleset id: oku.01 - Yazılmış bir şeyi okumak

Roles:

Arg-0: okuyan (NOM)
Arg-1: okunan şey (ACC)
Arg-2: kime okunduğu (DAT)

Example:

  Çocuklara kitaptan bir masal okudu.

  Arg2: Çocuklara
  Arg1: kitaptan bir masal

Roleset id: oku.02 - Meydan okumak

Roles:

Arg-0: kavgaya çağıran (NOM)
Arg-1: kavgaya çağırılan (DAT)

Example:

  Topu yerde bir iki kere sektirdikten sonra, hepimize meydan okudu.

  Argm-tmp: Topu yerde bir iki kere sektirdikten sonra
  Arg1: hepimize
  Argm-lvb: meydan

Roleset id: oku.03 - Okul okumak

Roles:

Arg-0: okuyan (NOM)
Arg-1: okunan (NOM)
Arg-2: nerede okunduğu (LOC)

Example:

  Üçüncü sınıfta okuyorum.

  Arg2: Üçüncü sınıfta