Frameset - meraklan

Predicate: meraklan

Roleset id: meraklan.01 - Kaygılanmak, üzülmek, tasalanmak

Roles:

Arg-0: meraklanan (NOM)

Example:

  Beni meraklandırdın.

  Arg0: Beni

Roleset id: meraklan.02 - Bir şeyin sebebini anlamak için çaba harcamak

Roles:

Arg-0: meraklanan (NOM)
Arg-1: merak edilen (DAT)

Example:

  Yeşil gözlülerin dünyayı yeşil görüp görmediklerine meraklanıp gezindiği çocukluk günlerini anlattı.

  Arg1: Yeşil gözlülerin dünyayı yeşil görüp görmediklerine