Frameset - mızıklan

Predicate: mızıklan

Roleset id: mızıklan.01 - Çeşitli sebeplerle oyun bozmak

Roles:

Arg-0: oyun bozan (NOM)