Frameset - lütfet

Predicate: lütfet

Roleset id: lütfet.01 - Vermek, ihsan etmek, bağışlamak

Roles:

Arg-0: lütfeden (NOM)
Arg-1: lütfedilen şey (ACC)
Arg-2: kime/neye lütfedildiği (DAT)

Example:

  Okuduğumuz şiiri bana lütfeder misiniz?

  Arg1: Okuduğumuz şiiri
  Arg2: bana