Frameset - kus

Predicate: kus

Roleset id: kus.01 - İçindekini dışarı çıkarmak

Roles:

Arg-0: kusan (NOM)
Arg-1: kusulan (NOM_ACC)

Example:

  Tüm gece kustu.

  Argm-tmp: Tüm gece