Frameset - kuru

Predicate: kuru

Roleset id: kuru.01 - Islaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek

Roles:

Arg-1: kuruyan (NOM)

Example:

  Ağzım kurudu.

  Arg1: Ağzım