Frameset - kurtul

Predicate: kurtul

Roleset id: kurtul.01 - İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak

Roles:

Arg-1: kurtulan (NOM)
Arg-2: nereden/neyden kurtulduğu (ABL)

Example:

  Kurtuldum o cehennemden.

  Arg2: o cehennemden