Frameset - kurtar

Predicate: kurtar

Roleset id: kurtar.01 - Bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak

Roles:

Arg-0: kurtarıcı (NOM)
Arg-1: kurtarılan (ACC)
Arg-2: neyden/nereden kurtarıldığı (ABL)

Example:

  İşte böyle bir eser onları bu külfetten kurtarmış olur.

  Argm-dis: İşte
  Arg0: böyle bir eser
  Arg1: onları
  Arg2: bu külfetten