Frameset - kullan

Predicate: kullan

Roleset id: kullan.01 - Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak

Roles:

Arg-0: kullanan (NOM)
Arg-1: kullanılan şey (ACC)
Arg-2: ne amaçla/nerede kullanıldığı (LOC)

Example:

  Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?

  Arg1: Parmaklarının arasındaki mendili
  Argm-ext: eskiyinceye kadar