Frameset - koyul

Predicate: koyul

Roleset id: koyul.01 - Girişmek, başlamak

Roles:

Arg-0: başlayan (NOM)
Arg-1: neye başladığı (DAT)