Frameset - koy

Predicate: koy

Roleset id: koy.01 - Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek

Roles:

Arg-0: bırakan yerleştiren kişi (NOM)
Arg-1: bırakılan şey (ACC)
Arg-2: nereye bırakıldığı (DAT)

Example:

  Bardağı masanın üstüne koydu.

  Arg1: Bardağı
  Arg2: masanın üstüne