Frameset - koru

Predicate: koru

Roleset id: koru.01 - Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak

Roles:

Arg-0: koruyan (NOM)
Arg-1: korunan (ACC)
Arg-2: neyden korunduğu (ABL)

Example:

  Onları yangından korumak için elinden geleni yaptı.

  Arg1: Onları
  Arg2: yangından