Frameset - koca

Predicate: koca

Roleset id: koca.01 - Yaşlanmak

Roles:

Arg-1: yaşlanan (NOM)

Example:

  Anam iyice kocadı.

  Arg1: Anam
  Argm-ext: iyice